Brannen blusser opp i forsøket med massivtre i tak og vegg