gronn-stein-4-RESIZE

Silica Green Stone, SiGS, dannes når det produseres silikomangan. Foto: Eramet