Erika Eiser.

Erika Eiser.

Bakterier. Bildet viser professor Erika Eiser.

Erika Eiser.