Erika Eiser Foto Marie-Laure Olivier PoreLab NTNU (2)

Professor Erika Eiser var med i gruppen som bekreftet at vi kan finne bakterier og virus mer effektivt med en ny metode. Foto: Marie-Laure Olivier, PoreLab, NTNU

Bakterier. Bildet viser professor Erika Eiser i laboratoriet.

Professor Erika Eiser var med i gruppen som bekreftet at vi kan finne bakterier og virus mer effektivt med en ny metode. Foto: Marie-Laure Olivier, PoreLab, NTNU