Robotics-09845

Denne roboten trenes til å skjønne talekommandoer og handle på bakgrunn av dem. Her bygger den lego.

Denne roboten trenes til å skjønne talekommandoer og handle på bakgrunn av dem. Her øver den på Legoklosser.