HumanTech-09414

Coboten skal utstyres med et kamerasystem som mottar lyssignaler fra hansken til instruktøren, her representert ved forsker Andrej Cibicik i SINTEF.

Coboten skal utstyres med et kamerasystem som mottar lyssignaler fra hansken til instruktøren, her representert ved forsker Andrej Cibicik i SINTEF.

Coboten skal utstyres med et kamerasystem som mottar lyssignaler fra hansken til instruktøren, her representert ved forsker Andrej Cibicik i SINTEF.