Montering ved brekant UTSN

Forskere jobber med å forstå samspillet mellom klimasystemet og endringene i breene.