Montering ved brekant UTSN

To personer ved isbre teknisk utstyr