Fig12_Rembel_cabin__3

Bildet viser overflaten av en isbre