En grunn til at faren…

vann som fosser gjennom demning