De som overvåker

forskere vil hjelpe samfunn som lever med breer som smelter. Person ved isbre vann

Foto: Yongmei Gong