Reindrift 4 Foto Privat NTNU

En rein har gått gjennom isen, og må reddes. Foto: Privat, NTNU

Reinen. Bildet viser en rein som er gått gjennom isen. En mann i kajakk nærmer seg.

En rein har gått gjennom isen, og må reddes. Foto: Privat, NTNU