Reindrift 4 Foto Privat NTNU

Detalj av forrige bilde av redningsaksjonen. Foto: Privat, NTNU

Reinen. Bildet viser en rein som er gått gjennom isen. En mann nærmer seg i kajakk.

Detalj av forrige bilde av redningsaksjonen. Foto: Privat, NTNU