Reindrift 3 Foto Privat NTNU

En av fôringsmaskinene som blir brukt under tilleggsfôringen. Foto: Privat, NTNU

Reinen. Bildet viser en fôringsmaskin i bruk.

En av fôringsmaskinene som blir brukt under tilleggsfôringen. Foto: Privat, NTNU