Reindrift 2 Foto Privat NTNU

Tradisjonelt ble gammelskogen brukt under tilleggsfôringen. Men denne skogen er det ikke mye igjen av. Foto: Foto: Privat, NTNU

Reinen. Bildet viser rein rundt greiner fra gammelskog.

Tradisjonelt ble gammelskogen brukt under tilleggsfôringen. Men denne skogen er det ikke mye igjen av. Foto: Privat, NTNU