Reindrift 1 Foto Anna-Laila Danielsen NTNU

Anna-Laila Danielsen har selv erfaring fra reindrift. Foto: Anna-Laila Danielsen, NTNU

Reinen. Bildet viser Anna-Laila Danielsen foran en rein.

Anna-Laila Danielsen har selv erfaring fra reindrift. Foto: Anna-Laila Danielsen, NTNU