Reinsdyr 1 Foto Shutterstock NTB

Reindriftsnæringen og reinen møter nå flere utfordringer knyttet til at klimaet endrer seg. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Reinen. Bildet viser rein på vidda.

Reindriftsnæringen og reinen møter nå flere utfordringer knyttet til at klimaet endrer seg. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB