Hvalbein 1 selection NL Foto NTNU Vitenskapsmuseet

Mange av hvalknoklene er hentet i nederlandske samlinger. Foto: NTNU VItenskapsmuseet

Bildet viser et utvalg hvalbein.

Mange av hvalknoklene er hentet i nederlandske samlinger. Foto: NTNU VItenskapsmuseet