Hvalbein 1 selection Foto NTNU Vitenskapsmuseet

Et utvalg av hvalknoklene som forskergruppen undersøkte. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Bildet viser hvalknokler.

Et utvalg av hvalknoklene som forskergruppen undersøkte. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet