Gråhval 1 Foto Shutterstock NTB

Gråhval var tidligere utbredt også langs Europas kyster. Den er borte, men kan komme tilbake. Foto: Shutterstock, NTB

Hvalfangst. Nærbilde av gråhval.

Gråhval var tidligere utbredt også langs Europas kyster. Den er borte, men kan komme tilbake. Foto: Shutterstock, NTB