Professorene Thorsten Hamann Christine Ziegler Eilon Shani Malcolm Bennett Foto NTNU

Tørke. Bildet viser professorene Thorsten Hamann. Christine Ziegler. Eilon Shani og Malcolm Bennett.