Arabidopsis thaliana Foto Shutterstock NTB

Om temperaturen stiger, stiger også faren for tørke. Forskningsgruppen skal se på hvordan planter reagerer på vannmangel. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Tørke. Bildet viser spirende planter. To hender holder dem frem.

Om temperaturen stiger, stiger også faren for tørke. Forskningsgruppen skal se på hvordan planter reagerer på vannmangel. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB