Gjerde_Foto_Raymond_Sauvage_NTNU_Vitenskapsmuseet

Gjerdet tyder på at folk i denne perioden får en forståelse for eiendomsrett for jord og gården som grunnsteinen i samfunnet. Foto: Raymond Sauvage, NTNU Vitenskapsmuseet

Gjerdet tyder på at folk i denne perioden får en forståelse for eiendomsrett for jord og gården som grunnsteinen i samfunnet. Foto: Raymond Sauvage, NTNU Vitenskapsmuseet