Laksehydrolysat (3) Foto Kathrine Kjos Five Nutrimar

Kathrine Kjos Five og Ingrid Schafroth Sandbakken jobber sammen for å utnytte lakserestråstoffet bedre. Foto: Kathrine Kjos Five, Nutrimar

Laksehydrolysat. Bildet viser Kathrine Kjos Five og Ingrid Schafroth Sandbakken på et oppdrettsanlegg.

Kathrine Kjos Five og Ingrid Schafroth Sandbakken jobber sammen for å utnytte lakserestråstoffet bedre. Foto: Kathrine Kjos Five, Nutrimar