Norsk pomologi Bind I Epler

«Norsk pomologi Bind I Epler» ga viktige spor. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Malvikeple. Bildet viser boken «Norsk pomologi Bind I Epler».

«Norsk pomologi Bind I Epler» ga viktige spor. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet