Melhuseple Lerketrehaugen_spn_1Foto Stefan Patrick Nilsen

Melhuseplet er også berget. Dette er fra Lerketrehaugen. Foto: Stefan Patrick Nilsen, NTNU Vitenskapsmuseet

Melhuseplet er også berget. Dette er fra Lerketrehaugen. Foto: Stefan Patrick Nilsen, NTNU Vitenskapsmuseet