Melhuseple Lerketrehaugen_spn Foto Stefan Patrick Nilsen NTNU Vitenskapsmuseet

Et melhuseple fra Lerketrehaugen. Foto: Stefan Patrick Nilsen, NTNU Vitenskapsmuseet

Et melhuseple fra Lerketrehaugen. Foto: Stefan Patrick Nilsen, NTNU Vitenskapsmuseet