Malvikeple_ Skansen Gård_spn_2020_2 Foto Stefan Patrick Nilsen

Malvikeplet er berget takket være lokale entusiaster og folk fra NTNU Vitenskapsmuseet. Dette kom fra Skansen Gård. Foto: Stefan Patrick Nilsen, NTNU Vitenskapsmuseet

Malvikeplet. Bildet viser et malvikeple.

Malvikeplet er berget takket være lokale entusiaster og folk fra NTNU Vitenskapsmuseet. Dette kom fra Skansen Gård. Foto: Stefan Patrick Nilsen, NTNU Vitenskapsmuseet