Malvikeple_ Skansen Gård_spn_2020 Foto Stefan Patrick Nilsen NTNU Vitenskapsmuseet

Malvikeplet fra Skansen gård. Foto: Stefan Patrick Nilsen, NTNU Vitenskapsmuseet

Malvikeplet. Bildet viser et malvikeple.

Malvikeplet fra Skansen gård. Foto: Stefan Patrick Nilsen, NTNU Vitenskapsmuseet