Red_Eelume ved TBS FotoLO

Foto av en lang, smal robot som ligget i sjøen.

Slangeroboten Eelume er en av innovasjonene som nå kommersialiseres gjennom en spinoff med utspring i Amis. Foto: Live Oftedahl