Observasjonspyramiden

Illustrasjon av observasjonspyramiden som Amos har utviklet for overvåking av havområdene i nord.

Dette illustrerer observasjonspyramiden som Amos har utviklet for overvåking av havområdene i nord. Ulike teknologier observerer havet i nord fra lufta, fra havoverflaten og fra under vann. Illustrasjon: Kanna Raja, NTNU