Asgeir J Sørensen KongsfjordenFotoEirikSiverstsen

Bilde av en mann ute i snødekt natur.

Forskningsmiljøet i Amos med professor Asgeir J. Sørensen i spissen har utviklet teknologi som samler data fra nordområdene. Kongsfjorden på Svalbard er ett av områdene de har utforsket. Foto: Eirik Sivertsen