Figur_strmøprising_NTNUSINTEF-krediteres.jpg

Figur som viser modell for strømprising av lokal-produsert solstrøm. Ill: SINTEF

Figur som viser modell for strømprising av lokal-produsert solstrøm. Ill: SINTEF

Figur som viser modell for strømprising av lokal-produsert solstrøm. Ill: SINTEF