Øivind Wilhelmsen bredde Foto Tage Maltby NTNU

Professor Øivind Wilhelmsen leder termodynamikkgruppen ved NTNU. Nå har Det europeiske forskningsrådet ERC støttet forskning på fordampning med 17 millioner kroner. Foto: Tage Maltby, NTNU

ERC. Bildet viser professor Øivind Wilhelmsen ved en tavle.

Professor Øivind Wilhelmsen leder termodynamikkgruppen ved NTNU. Nå har Det europeiske forskningsrådet ERC støttet forskning på fordampning med 17 millioner kroner. Foto: Tage Maltby, NTNU