Madeleine Dungy Photo Marie Antonsen NTNU (1) – Copy

Forsker Madeleine Dungy samler en forskningsgruppe for å studere «Festung Europa». Nå støtter ERC arbeidet. Foto: Marie Antonsen, NTNU

ERC. Forsker Madeleine Dungy.

Forsker Madeleine Dungy samler en forskningsgruppe for å studere «Festung Europa». Nå støtter ERC arbeidet. Foto: Marie Antonsen, NTNU