læringsareal_holenskole

vanlige pulter er byttet ut med større bord der flere får plass. Foto: SINTEF

vanlige pulter er byttet ut med større bord der flere får plass. Foto: SINTEF

vanlige pulter er byttet ut med større bord der flere får plass. Foto: SINTEF