paula.garcia-rosa-sintef.no

Paula B. Garcia Rosa er forsker ved SINTEF

Paula B. Garcia Rosa i SINTEF

Paula B. Garcia Rosa er forsker ved SINTEF Energi AS og tilknyttet NorthWind , som har FME-status (forskningssenter for miljøvennlig energi).