Omslagsillustrasjon – Kluge

Kluge-tippen i Gjesdal i Rogaland er mottak og mellomlager for steinmasser. Snart blir den også testarena for store, elektriske anleggsmaskiner. Foto: SINTEF

Kluge-tippen i Gjesdal i Rogaland er mottak og mellomlager for steinmasser. Snart blir den også testarena for store, elektriske anleggsmaskiner. Foto: SINTEF

Kluge-tippen i Gjesdal i Rogaland er mottak og mellomlager for steinmasser. Snart blir den også testarena for store, elektriske anleggsmaskiner. Foto: SINTEF