figur_el_byggoganlegg

Figuren viser hvor mye energi og kraft som trengs for å drive de ulike maskinene på anleggsplasser.

Figuren viser hvor mye energi og kraft som trengs for å drive de ulike maskinene på anleggsplasser.