Flom østlandet

Bildet viser et bolighus i flomvann

Foto: Hans Arne Vedlog