flomskader2

Bildet viser flomskader som krever omfattende utbedringsarbeider og sakkyndig bistand. Foto: SINTEF

Bildet viser flomskader som krever omfattende utbedringsarbeider og sakkyndig bistand. Foto: SINTEF

Bildet viser flomskader som krever omfattende utbedringsarbeider og sakkyndig bistand. Foto: SINTEF