plastispread_figur

Figur

Figur som viser hvordan plastsøppel kan bidra til bakteriers vekst gjennom biofilm og dermed antibiotikaresistens.

plastsøppel i havet kan bidra til å spre bakterier og skape antibiotikaresistens. Figur: SINTEF