ombruk

Vinduer og teglstein som kan ombrukes etter rinving.

Vinduer og teglstein som kan ombrukes etter rinving.

Vinduer og teglstein som kan ombrukes etter rinving. Foto: SINTEF