Dam Namsvatnet_LeifLia

Det er store muligheter for videreutvikling i norsk vannkraft. Her er fra fornyingen av dam Namsvatnet i Trøndelag. (Foto: Leif Lia / NTNU)