Leseferdigheter Hermundur Sigmundsson

Denne figuren viser de nordiske landenes resultater i de ulike PISA-fagene. Tallene i parentes viser jentenes resultater først og guttenes resultater etterpå. Illustrasjon: Hermundur Sigmundsson, NTNU

Denne figuren viser de nordiske landenes resultater i de ulike PISA-fagene. Tallene i parentes viser jentenes resultater først og guttenes resultater etterpå. Illustrasjon: Hermundur Sigmundsson, NTNU