Barn lesing 1 Foto Colourbox

I Norge kan bare 11 prosent av barna lese ord når de begynner i første klasse. 70 prosent av disse er jenter. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Leseferdigheter. Bildet viser to barn som leser.

I Norge kan bare 11 prosent av barna lese ord når de begynner i første klasse. 70 prosent av disse er jenter. Illustrasjonsfoto: Colourbox