Barn lesing 2 Foto Colourbox

Leseferdigheter. I Norge er det stor forskjell på kjønnene når de begynner på skolen. Jentene er klart best.

Leseferdigheter. Bildet viser ei jente som ligger i bokhyllen og leser.

Leseferdigheter. I Norge er det stor forskjell på kjønnene når de begynner på skolen. Jentene er klart best.