53036009080_227aee26dc_k

Mo industipark er med i prosjektet med sirkulære huber for deling av ressurser.

Mo industipark er med i prosjektet med sirkulære huber for deling av ressurser

Flere industriparker i Norge er i gang med å legge til rette for sirkulære prosesser, for eksempel slik som her i Mo industripark. Den brune sylinderen til venstre, gassklokka, tar vare på CO2-gass fra en av industriene, slik at gassen kan gjenbrukes av bedrifter i parken. Foto: Benjamin Strøm Bøen/Mo Industripark AS