Stemmer 2 Foto Shutterstock NTB

I 1997 ble det mulig å forhåndsstemme på Posten. Da doblet andelen forhåndsstemmer seg straks. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Forhåndsstemmer. illustrasjonen viser en hånd som legger en seddel i en urne, med det norske flagget i bakgrunnen.

I 1997 ble det mulig å forhåndsstemme på Posten. Da doblet andelen forhåndsstemmer seg straks. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB