Ann Myhrer Østenby

Ann M. Østenby

Ann M. Østenby forteller at energieffektivisering har gjort at kraftunderskuddet ikke blir så stort som fryktet de neste årene. Foto: Catchlight/NVE